Թռչուններ

Քարակաքավ

0

Մոխրագույն կաքավ

0

Մոխրագույն կաքավ

0

Դալուկ մորեհավ

0

Կանաչ մեղվակեր

0

Կանաչ մեղվակեր

0

Կանաչ մեղվակեր

0

Կրետակեր

0

Մոխրագույն կաքավ

0

Մորուքավոր անգղ

0

Մորուքավոր անգղ

0

Սև անգղ

0

Սպիտակագլուխ անգղ

0

Սպիտակ արագիլ

0

Տափաստանային Ճուռակ

0

Տնային բվիկ

0

Սևախայտ քարաթռչնակ

0