Սողուններ

Կովկասյան ագամա

0

Արևմտյան վիշապիկ

0

Միջին մողես

0

(English) Lacerta media{:hy]Միջին մողես

0

Դեղնափորիկ

0

Դեղնափորիկ

0

Կասպիական կրիա

0

Գյուրզա

0

Կասպիական կրիա

0